Aktuálne dianie

Žiaci 7.A našej základnej školy úspešne ukončili projekt realizovaný v spolupráci s CITY a Nadáciou pre deti Slovenska BUS-06-03-2013 s názvom: Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí.

V piatok za účasti rodičov žiaci predviedli svoje znalosti v oblasti finančnej gramotnosti:

V programe PowerPoint prezentovali prezentácie s názvom Možnosti platby. Oboznámili rodičov prostredníctvom interaktívnej tabule s netradičnými možnosťami platby a rizikami, ktoré môžu nastať. Preukázali svoje znalosti pri tvorbe finančného rozpočtu rodiny. Rodičov potešili návrhmi na šetrenie. Jedným z cieľov projektu bolo, aby sa žiaci v dospelosti zodpovedne rozhodovali a vedeli rozlíšiť dôležitosť zaplatenia jednotlivých výdajov (elektrina, pôžička, úver, atď.) tak, aby nevystavili seba a svoje rodiny rizikám. Vedeli sa orientovať v ponukách rôznych nebankových spoločností poskytujúcich úvery a zvážiť efektívnosť a preplatenie týchto úverov.

Mikulas2013.previewV piatok 6. 12. 2013 zavítal do našej obce Mikuláš. Priviezol sa na koči v sprievode rozkošných anjelikov a čertov.

Deti ho v kultúrnom dome privítali obrovským potleskom. Najskôr mu dvaja škôlkari zarecitovali báseň a potom sa už predstavili s pestrým programom piesní, básni a tancov žiaci zo základnej školy pod vedením Mgr. Šiplákovej.

V programe vystúpili deti zo súboru Talentárium, siedmačky zarecitovali báseň Mikuláš, mladšie a staršie žiačky zatancovali moderné tance i chlapci predviedli betlehemské zvyky. Sálou sa niesli krásne zvuky heligónky v podaní Mateja Bzdilíka a Niny Staníkovej.

Dňa 23.1. a 24.1. 2014 sa v Jablunkove, v hoteli „Stará Ameryka“, uskutočnilo medzinárodné stretnutie žiakov a pedagógov zo Základnej školy v Korni a Základnej školy a materskej školy v Třinci. Projekt s názvom „Československá setkání žáků škol – učíme sa poznávať sa“ pripravil Michal Banot a jeho kolegovia z Inštitútu EuroSchola v Třinci.

ZUŠ rozširuje ponuku štúdia na elokovanom pracovisku v Korni opätovným zriadením hudobného odboru.

Ponúkame štúdium nástrojov (individuálne vyučovanie):
Akordeón (Blanka Čurajová)
Gitara (Miroslav Hrtús)
Heligónka (Miroslav Hrtús)
Klavír (Miroslav Hrtús)
Zobcová flauta (Blanka Čurajová)