Aktuálne dianie

                Asi pred dvoma rokmi pri priateľskom posedení s umelcom a architektom Stanom Mikovčákom sme sa rozprávali o Kysuciach, o veciach, ktoré postupne a nenávratne nám miznú pred očami a reč zastala pri spomenutí bývalej školy v Olešnej. Roky chodím okolo nej. Na jednej strane obdivujem, čo dokázali v minulosti stavitelia zhotoviť, ale na druhej strane je mi ľúto, že roky chátra a pravdepodobne skončí len na starých fotografiách. Stano Mikovčák s podobným smútkom pozoroval roky chradnutie tejto historickej budovy. Nielenže pozoroval, ale aj vyvinul snahu a prišiel s myšlienkou zachrániť aspoň časť školy odrezaním a prenesením na budovu obecného úradu. Zatiaľ sa mu to nepodarilo dotiahnuť do konca, ale mne to nedalo a začal som túto jeho ideu rozpracovávať a pripravil som pre OCR Kysuce projekt "Múr histórie".

V súvislosti s celoplošným testovaním obyvateľstva sa v obci Korňa bude konať v sobotu 7. 11. 2020 a v nedeľu 8. 11. 2020 v čase od 08:00 hod. do 20:00 hod. - 2. kolo testovania občanov na ochorenie COVID-19. Posledný odber bude o 19:30 hod. Občania sa musia pred testovaním preukázať občianskym preukazom, deti a mládež do 15 rokov preukazom zdravotného poistenia. Občan má možnosť vybrať si akékoľvek odberné miesto. Občan bude testovaný v poradí príchodu na odberné miesto.

Upozorňujeme občanov na dodržiavanie karantény u pozitívne testovaných osôb, rodinných príslušníkov a osôb, ktoré sú vyhľadaným kontaktom. Uvedené osoby musia zotrvať v karanténe min. 10 dní bez ohľadu na to, či boli testované RT-PCR testom alebo antigénovým testom pri celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“. V prípade nedodržania povinností je nevyhnutné akékoľvek zistenia v tejto veci postúpiť príslušníkom polície (ORPZ).

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že dňa 20. 11. 2020 od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude v obci prerušená distribúcia elektriny v časti Škorňov Grúň

Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje dôchodcom, poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že vlastnoručný podpis na Potvrdení o žití nemusí byť overený! Tlačivo treba vypísať, vlastnoručne podpísať a na miesto úradnej pečiatky je potrebné napísať text "Nie je možné úradne overiť z dôvodu COVID-19, úrady sú zatvorené". Vyplnené tlačivo treba poslať poštou alebo e-mailom.

Vážení občania,

 • Celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 bude prebiehať tento víkend a to 31.10.2020 v sobotu a 1.11.2020 v nedeľu.
 • V našej obci budú 2 odberné miesta. Obe tieto miesta sa nachádzajú v blízkosti obecného úradu. Odberné miesto A je v kultúrnom dome a je určené pre obyvateľov Nižnej Korne (obyvatelia od začiatku Korne po penzión Kriváň).
 • Odberné miesto B je v hospodárskom dvore za budovou obecného úradu, vstup je cez bránu na Zberný dvor a je určené pre obyvateľov Vyšnej Korne (obyvatelia od penziónu Kriváň smerom hore).
 • Konkrétny čas testovania Vám bude ešte upresnený.
 • Testovanie je dobrovoľné a môžu sa na ňom zúčastniť všetci od 10 rokov. Neodporúča sa len tým, ktorí majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času doma, prípadne osobám so zníženou mobilitou.
 • Osoby, ktoré sa zúčastnia testovania sa musia preukázať občianskym preukazom, deti kartičkou poistenca.
 • Na odberných miestach sa riaďte pokynmi dobrovoľníkov, vojakov, buďte disciplinovaní.
 • Ďalšie informácie Vám poskytneme v najbližších dňoch.