Aktuálne dianie

OR PZ v Čadci, Odbor kriminálnej polície žiada občanov, aby v prípade prijatia platby 200,- € bankovkou venovali zvýšenú pozornosť jej ochranným prvkom.

Oznamujeme občanom, že od 30. 08. 2020 dopravca v ČR mení podmienky pre využívanie autobusovej dopravy. Spoj č. 14 na linke 864 349, ktorý má odchod zo zastávky Klokočov, Konečná, Bíla-Baraní o 19:20 bude premávať len po telefonickom objednaní min. 40 min. pred odchodom. Objednávať je možné na telefonickom čísle +420 773 605 066.

Cestovný_poriadok_linka_502458_od_31.8.2020.pdf69.43 KB

Po zhodnotení epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky a v zahraničí sa Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a odborné konzílium rozhodli pristúpiť k nasledovným zmenám:

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že od 08. 09. 2020 od 07:30 hod. do 08. 09. 2020 do 16:30 hod. bude v obci prerušená distribúcia elektriny

Obecný úrad v Korni v spolupráci s povereným úradným veterinárnym lekárom MVDr. Mudríkom pozývajú chovateľov psov starších ako tri mesiace na pravidelné očkovanie proti Besnote, ktoré sa uskutoční dňa 31. júla 2020 t. j. v piatok, za úhradu 7, € podľa nasledovného rozpisu:               

                                            U Jendriska                                 o    7,45 hod.

                                             Skotňa                                         o    8,30 hod.

                                             U Kríža                                         o    9,00 hod.

                                             Obecný úrad                               o    9,45   -  10,30 hod.

                                             U Ďurkáči                                    o   11,00 hod.

                                             Potraviny - Vyšná Korňa           o   12,15 hod.