Aktuálne dianie

PO    8:00 – 11:00

UT    8:00 – 11:00

STR  8:00 – 11:00     

ŠTV  NESTRÁNKOVÝ DEŇ

PIA   8:00  – 11:00

Pozor: Kto nespadá pod výnimky v zmysle platných nariadení je povinný sa preukázať negatívnym PCR alebo antigénovým testom! Naďalej Vás prosíme o dodržiavanie protiepidemiologických opatrení.

Obec Korňa oznamuje občanom, že pri vykonávaní zimnej údržby je potrebné umožniť prejazd traktorom najmä po vedľajších komunikáciách. V prípade, ak je miestna komunikácia neprejazdná pre traktor, ktorý zabezpečuje údržbu komunikácie (hlavne pri možnom poškodení parkujúcich vozidiel), údržba komunikácie sa preruší. V súvislosti s úpravou miestnych komunikácií žiadame občanov, aby neparkovali svoje osobné autá na týchto prístupových cestách.

Harmonogram_zimnej_údržby.pdf486.04 KB

Fotogaléria zimnej údržby v obci v roku 2021

testovanie covid

V obci Korňa bude v rámci celoplošného skríningového testovania obyvateľstva zriadené mobilné odberné miesto. Antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 sa v našej obci uskutoční pre obyvateľov vo veku od 15 do 65 rokov v nasledujúcich dňoch:

Podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1. januára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, obmedzenie končí uplynutím 24. januára 2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje dôchodcom, poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že vlastnoručný podpis na Potvrdení o žití nemusí byť overený! Tlačivo treba vypísať, vlastnoručne podpísať a na miesto úradnej pečiatky je potrebné napísať text "Nie je možné úradne overiť z dôvodu COVID-19 - vyhlásenie núdzového stavu". Vyplnené tlačivo treba poslať poštou.

Žiadne tlačenie a vypisovanie papierových formulárov, žiadne státie v rade na pošte a žiadne čakanie na obálku s vyjadrením. Odteraz sa dá s distribútorom elektriny komunikovať elektronicky a kedykoľvek skontrolovať v akom štádiu je proces.