Aktuálne dianie

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že dňa 10. 08. 2021 v čase od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude v obci prerušená distribúcia elektriny v časti Od Kríža po Drogériu

Obecný úrad Korňa v spolupráci s povereným úradným veterinárnym lekárom MVDr. Jozefom Mudríkom pozýva chovateľov psov starších ako tri mesiace na pravidelné očkovanie psov proti Besnote, ktoré sa uskutoční dňa 30. júla 2021 (v piatok), za úhradu 7,00 € podľa nasledovného rozpisu:               

                                             U Jendriska                               o    7:45 hod.

                                             Skotňa                                        o    8:30 hod.

                                             U Kríža                                        o    9:00 hod.

                                             Obecný úrad                              o    9:45   -  10:30 hod.

                                             U Ďurkáči                                   o   11:00 hod.

                                             Potraviny - Vyšná Korňa          o   12:15 hod.

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).

Uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

  • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravuv ZŠ a poslednom ročníku MŠ
  • a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novú skupinu detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu, sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v dňoch od 14. 06. 2021 do 18. 06. 2021 (celý týždeň) v čase od 07:30 hod. do 18:30 hod. bude v obci prerušená distribúcia elektriny

hodyObec Korňa Vám s ľútosťou oznamuje, že ani tento rok sa v našej obci Korňa nebudú konať Hodové slávnosti.

Verejný priestor určený na jarmoky by musel byť počas hodových slávností uzavretý, každý účastník skontrolovaný, museli by byť dodržiavané rozostupy, vstup by bol umožnený len obmedzenému počtu osôb. Na základe uvedeného Vás chceme poprosiť o pochopenie. Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí.