Obec Korňa oznamuje občanom, že pri vykonávaní zimnej údržby je potrebné umožniť prejazd traktorom najmä po vedľajších komunikáciách. V prípade, ak je miestna komunikácia neprejazdná pre traktor, ktorý zabezpečuje údržbu komunikácie (hlavne pri možnom poškodení parkujúcich vozidiel), údržba komunikácie sa preruší. V súvislosti s úpravou miestnych komunikácií žiadame občanov, aby neparkovali svoje osobné autá na týchto prístupových cestách.

Harmonogram_zimnej_údržby.pdf486.04 KB

Fotogaléria zimnej údržby v obci v roku 2021