Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje dôchodcom, poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že vlastnoručný podpis na Potvrdení o žití nemusí byť overený! Tlačivo treba vypísať, vlastnoručne podpísať a na miesto úradnej pečiatky je potrebné napísať text "Nie je možné úradne overiť z dôvodu COVID-19 - vyhlásenie núdzového stavu". Vyplnené tlačivo treba poslať poštou.

ČSSZ informuje, že s účinnosťou od 01. 01. 2021 po dobu trvania pandemickej situácie bude akceptovať Potvrdenie o žití aj bez úradného overenia vlastnoručného podpisu oprávneného príjemcu dôchodku. Až do odvolania môžu klienti vyplnené, datované a podpísané Potvrdenie o žití poslať poštou alebo naskenovať (príp. odfotografovať) a zaslať ČSSZ elektronicky, t. j. e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., aj bez zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovanom certifikáte pre elektronický podpis alebo kvalifikovaného elektronického podpisu. Predpokladom pre zaslanie Potvrdenie o žití uvedenými spôsobmi je skutočnosť, že dôchodca bývajúci v zahraničí nemá možnosť nechať si úradne overiť svoj vlastnoručný podpis na Potvrdenie o žití alebo nemôže odoslať Potvrdenie o žití prostredníctvom pošty a na Potvrdenie o žití výslovne uvedie konkrétne dôvody súvisiace s mimoriadnou situáciou, ktoré mu znemožnili zaslať Potvrdenie o žití s ​​overeným vlastnoručným podpisom v predpísanej forme.