V súvislosti s celoplošným testovaním obyvateľstva sa v obci Korňa bude konať v sobotu 7. 11. 2020 a v nedeľu 8. 11. 2020 v čase od 08:00 hod. do 20:00 hod. - 2. kolo testovania občanov na ochorenie COVID-19. Posledný odber bude o 19:30 hod. Občania sa musia pred testovaním preukázať občianskym preukazom, deti a mládež do 15 rokov preukazom zdravotného poistenia. Občan má možnosť vybrať si akékoľvek odberné miesto. Občan bude testovaný v poradí príchodu na odberné miesto.

Žiadame občanov, aby sledovali situáciu a následne tomu prispôsobili návštevu odberového miesta. Predídete tak čakaniu v dlhých radoch.

Odberné miesta:

  • odberné miesto A: Dom kultúry
  • odberné miesto B: Hasičská zbrojnica

Prestávky:
12:00 - 12:45 hod.
17:00 - 17:30 hod.

Obidve odberné miesta budú riadne označené a jednotlivé činnosti na nich budú riadené členmi odberných tímov zložených z príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Policajného zboru Slovenskej republiky, zdravotným personálom, členmi DHZ Korňa a administratívnymi pracovníkmi a dobrovoľníkmi.

Každé odberné miesto bude náležite zabezpečené všetkými potrebnými dezinfekčnými prostriedkami.

Testovania by sa mali zúčastniť obyvatelia Slovenskej republiky vo veku od 10 do 65 rokov. Neodporúča sa, aby sa testovania zúčastnili osoby staršie ako 65 rokov, ak sa pohybujú iba v domácom prostredí, či ľuďom so zdravotnými obmedzeniami - respiračné ochorenie, autisti, ľudia trpiaci onkologickým ochorením a podobne.

Odporúčania od obvodného lekára k plošnému testovaniu:

1.    Celoplošného testovania sa nezúčastnia pacienti, ktorí sú v tomto termíne v nariadenej domácej karanténe.

2.  Nie je nutné zúčastniť sa celoplošného testovania, pokiaľ ste preukázateľne prekonali COVID infekciu v uplynulých 90 dňoch a karanténu ste už ukončili - podľa platných epidemiologických odporučení sa predpokladá v uvedenom 3 mesačnom období imunita.

3.  Pokiaľ máte typické prejavy COVID infekcie - najmä zvýšenú teplotu s prejavmi infekcie dýchacích ciest, bolesťami svalov, zimnicou a celkovou slabosťou, alebo náhlu stratu čuchu alebo chuti - taktiež NIE JE vhodné zúčastniť sa celoplošného testovania, aby sme nezvyšovali riziko nákazy ostatných testovaných, pacienti s príznakmi ochorenia nech ostanú doma v karanténe a telefonicky kontaktujú obvodného lekára.

4.   Hodinu pred testovaním nejedzte ani nefajčite, nepoužívajte ani spreje či kvapky do nosa, mohli by ovplyvniť výsledky testu. Počas testovania sa odporúčame riadiť sa usmerneniami OSSR.