Vážení občania,

  • Celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 bude prebiehať tento víkend a to 31.10.2020 v sobotu a 1.11.2020 v nedeľu.
  • V našej obci budú 2 odberné miesta. Obe tieto miesta sa nachádzajú v blízkosti obecného úradu. Odberné miesto A je v kultúrnom dome a je určené pre obyvateľov Nižnej Korne (obyvatelia od začiatku Korne po penzión Kriváň).
  • Odberné miesto B je v hospodárskom dvore za budovou obecného úradu, vstup je cez bránu na Zberný dvor a je určené pre obyvateľov Vyšnej Korne (obyvatelia od penziónu Kriváň smerom hore).
  • Konkrétny čas testovania Vám bude ešte upresnený.
  • Testovanie je dobrovoľné a môžu sa na ňom zúčastniť všetci od 10 rokov. Neodporúča sa len tým, ktorí majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času doma, prípadne osobám so zníženou mobilitou.
  • Osoby, ktoré sa zúčastnia testovania sa musia preukázať občianskym preukazom, deti kartičkou poistenca.
  • Na odberných miestach sa riaďte pokynmi dobrovoľníkov, vojakov, buďte disciplinovaní.
  • Ďalšie informácie Vám poskytneme v najbližších dňoch.