Cez víkend zasadala pandemická komisia aj Ústredný krízový štáb. Prijali nové opatrenia, ktoré majú platiť od 15. októbra. Výnimkou je dištančné vyučovanie na stredných školách, to platí od pondelka, 12. októbra. Obec Korňa prijala ďalšiu sériu preventívnych opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 od 12.10.2020:

 

RÚŠKA

 • Rúška je povinné nosiť v intraviláne obce. Na tvári ich nebudete musieť mať v extraviláne obce, napríklad v prírode, ak ste členovia spoločnej domácnosti, alebo ak budete od cudzích osôb vzdialení viac ako 5 metrov.

 • Nosenie rúšok bude povinné aj pre deti na prvom stupni základných škôl. V materských školách je ich nosenie dôrazne odporúčané. Výnimku z nosenia rúšok budú mať napríklad aj nepočujúci žiaci a žiaci s mentálnym postihnutím a s poruchou autistického spektra.


ŠKOLY

 • Stredné školy prechádzajú od pondelka (12.10.2020) na dištančné vzdelávanie až do odvolania (študenti sa pohybujú v najmenej ucelených kolektívoch, týmto rozhodnutím sa minimalizuje ich mobilita – cestovanie za vzdelaním hromadnou dopravou a pod.). Základné a materské školy a osemročné gymnáziá budú fungovať v režime ako doteraz (ucelený kolektív, školy sa nachádzajú prevažne v mieste ich bydliska a pod.) Školské družiny budú fungovať za prísnych opatrení. Fungovať bude aj školské stravovanie podľa nastavených usmernení.

 • Fungovanie telocviční v školách, skupinových výučieb umeleckých škôl či centier voľného času sa dočasne ruší. Rovnako sa ruší organizácia lyžiarskych, plaveckých kurzov, exkurzií či iných výletov a aktivít mimo škôl.

 • Bližšie podrobnosti zverejní ministerstvo školstva na svojej webovej stránke.

 •  - je aj naďalej otvorená

 • - prvý aj druhý stupeň pokračujú vo výučbe, pribudli opatrenia v nosení rúšok aj pre prvý stupeň

 • ŠKD - je aj naďalej otvorený 

 • Ruší sa prevádzka telocviční a krúžkov od 12.10.2020 na území obce.

 • ÚVZ tiež zavádza povinnosť nosenia rúška na celej ZŠ (výnimku budú mať nepočujúci a deti s autizmom alebo mentálnym znevýhodnením). Rúška v MŠ sú odporúčané.

 • Následne sa tiež zrušia aj lyžiarske kurzy, plavecké kurzy, exkurzie, výlety či iné aktivity mimo školy.


HROMADNÉ PODUJATIA

 • Zakazujú sa všetky hromadné podujatia, výnimku budú mať sobáše, krsty a pohreby, pričom bude pre nich platiť obmedzenie 1 osoba na 15 štvorcových metrov v interiéri; v exteriéri bude nutné dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet účastníkov nebude obmedzený.

 • Výnimka bude rovnako platiť pre zápasy profesionálnych líg (futbal, hokej, volejbal, basketbal, hádzaná – 1.liga), ktoré sa však budú musieť konať bez účasti divákov, hráči budú pravidelne testovaní na COVID-19

 • Ostane zachovaná výnimka zhromaždení zvolaných na základe zákona (mestské a obecné zastupiteľstvá, schôdze parlamentu, súdy) za dodržiavania nastavených protiepidemických opatrení.

 • Zakazujú sa všetky podujatia: divadelné, filmové, hudobné a iné umelecké predstavenia (platí to aj pre kiná). Zároveň sa ruší aj prenájom sály v kultúrnom dome.

 

PREVÁDZKY

 • Počet zákazníkov v prevádzkach bude obmedzený na 1 osobu na 15 štvorcových metrov

 • V obchodných centrách sa zvažuje možnosť merania teploty pri vstupe

 • Prevádzky verejného stravovania (reštaurácie, pohostinstvá, kaviarne a podobne) budú môcť podávať nápoje a jedlo len v exteriéri (terasy) alebo ich baliť zákazníkom so sebou

 • Otváracie hodiny prevádzok verejného stravovania ostávajú obmedzené podľa súčasných pravidiel

 • Seniori budú mať vyhradené hodiny pre nákup v potravinách a drogériách od 9:00 do 11:00, nakupovať však budú môcť aj mimo tohto času, dôrazne im však ako rizikovej skupine odporúčame, aby využívali tento vyhradený čas, pretože najmä v pracovnom týždni v tomto čase nakupuje menej iných skupín obyvateľstva

 • Uzatvoria sa prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení, kúpalísk, plavární, sáun, akvaparkov, fitness a wellness centier

Opatrenia budú platiť od štvrtka 15.10.2020, s výnimkou opatrenia týkajúceho sa vzdelávania na stredných školách, to je v platnosti od 12.10.2020.


Obecný úrad v Korni pracuje za prísnych opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19.


Obecný úrad nezatvára dvere občanom, ale bude ich potreby vybavovať v zmysle sprísnených hygienických opatrení. To znamená, že ostáva zásada vstupovať do úradu iba s rúškom alebo iným vhodným prekrytím nosa a úst a zároveň povinnosť vydezinfikovať si pri vstupe ruky a podstúpiť meranie teploty pri vstupe do budovy. Zároveň prosíme občanov, aby administratívne záležitosti vo vzťahu k obecnému úradu a takisto poplatky riešili predovšetkým telefonicky alebo elektronicky.