V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že dňa 22. 10. 2020 od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude v obci prerušená distribúcia elektriny v časti Zátoka a Komaníková

z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta s popisnými číslami uvedené v prílohe.

Oznámenie_o_prerušení_distribúcie_elektriny_pre_popisné_čísla_1.pdf534.42 KB