Krízový štáb obce Korňa bol v piatok 3.7.2020 zvolaný starostkou obce Ing. Mariannou Bebčákovou, vzhľadom na stabilizovanú epidemiologickú situáciu. Vedenie obce na základe rozhodnutia krízového štábu obce uvoľňuje opatrenia prijaté dňa 27.6.2020.

Krízový štáb obce Korňa uvoľňuje všetky opatrenia  prijaté 27.6.2020 od dňa 4.7.2020 a to:

  • otvára obecný úrad a obecnú knižnicu pre verejnosť v úradných hodinách ako pred vypuknutím epidémie Covid-19, s tým, že naďalej platí povolený vstup do budovy len  s prekrytím horných dýchacích ciest a povinná dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy.
  • povoľuje konanie všetkých kultúrno-spoločenských, športových a iných hromadných podujatí v obci Korňa, za dodržanie všetkých hygienických opatrení nariadených RÚVZ SR.

Vyzývame ľudí, aby boli v čase stále prebiehajúcej pandémie ochorenia COVID – 19 zodpovední voči sebe a okoliu a brali situáciu vážne. Odporúčame naďalej dodržiavať opatrenia:

  • Noste rúška (v interiéroch, v preplnených priestoroch, vo verejnej doprave, na hromadných podujatiach a podobne).
  • Dbajte na pravidelné umývanie alebo dezinfekciu rúk.
  • Respiračná hygiena: pri kýchaní a kašľaní použite vreckovku alebo kýchajte do ohnutého lakťa, nie priamo do ruky.
  • Nevystavujte seniorov riziku nákazy, pri tomto ochorení sú najzraniteľnejší.
  • Ak máte príznaky ochorenia, vyhnite sa kontaktu s verejnosťou.
  • Pri príznakoch ochorenia kontaktujte telefonicky svojho lekára, nechoďte za ním osobne.

V prípade, že sa situácia v našom regióne zmení a dôjde k nárastu počtu potvrdených prípadov ochorenia COVID – 19 v najbližších dňoch, krízový štáb obce Korňa príjme opatrenia, tak aby sa pomohlo rýchlo a účinne zabrániť šíreniu ochorenia v regióne.