Miestna volebná komisia v Korni zverejňuje výsledky volieb do orgánov samosprávy obce konaných dňa 10.11.2018.

Počet volebných obvodov      

1

Počet volebných okrskov        

3

Počet voličov zapísaných v zozname voličov           

1690

Počet voličov, ktorým boli vydané úradné obálky  

1146

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva

1126

Počet platných  hlasovacích lístkov pre voľbu starostu obce Korňa 

1129

Za starostku obce bola zvolená kandidátka č. 1. Marianna Bebčáková, Ing., nezávislá kandidátka, získala platných hlasov

       

431

Kandidát č.2 Štefan Belko, nezávislý kandidát, získal platných hlasov

400

Kandidát č.3 Ladislav Janešík, nezávislý kandidát získal  platných hlasov

37

Kandidát č.4 Jozef Kontrík, Smer- sociálna demokracia, získal platných hlasov

201

Kandidát č. 5 Peter Paľuch, Mgr., Spolu- občianska demokracia , získal   platných hlasov

33

Kandidát č. 6. Miroslav Staník, Ing., Sloboda a Solidarita, získal platných  hlasov

27

 

Vo volebnom obvode číslo 1 v Korni sa volilo 9 poslancov do obecného zastupiteľstva

 

 Z celkového počtu 20 kandidátov, ktorým bolo odovzdaných 1126 platných hlasovacích lístkov boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva títo kandidáti:

 

P.č.

Meno a priezvisko

Kandidát

Počet hlasov

1.

Marianna Bebčáková, Ing

nezávislá kandidátka

672

2.

Emília Barčáková

nezávislá kandidátka

500

3.

Rastislav Fatura

SMER- sociálna demokracia

489

4.

Anton Sabela, Ing

nezávislý kandidát

442

5.

Štefan Belko

nezávislý kandidát

440

6.

Bohumil Jaroš

nezávislý kandidát

396

7.

Milan Palica

Kresťanskodemokratické hnutie

390

8.

Peter Veselka, Ing

nezávislý kandidát

389

9.

Martin Kontrik

nezávislý kandidát

388

 

Mená náhradníkov, ktorí ako kandidáti neboli zvolení za poslancov vo volebnom obvode v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

P.č.

Meno a priezvisko

Kandidát

Počet hlasov

1.

Renáta Bielčiková, Bc

nezávislá kandidátka

336

2.

Jana Bielčiková

nezávislá kandidátka

326

3.

Ondrej Brezina

Slovenská národná strana

295

4.

Vladimír Šufliarsky, Mgr.

nezávislý kandidát

279

5.

Peter Paľuch, Mgr.

SPOLU- občianska demokracia

242

6.

Tatiana Huríková

nezávislá kandidátka

233

7.

Jozef Hroš

nezávislý kandidát

227

8.

Ľubomíra Staníková, Mgr.

Slovenská národná strana

185

9.

Tomáš Staník

Kresťanskodemokratické hnutie

162

10.

Vladislav Staník

Kresťanskodemokratické hnutie

117

11.

Jozef Zatloukal

Slovenská národná strana

48