Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce: Ústredie 533, 023 21, Korňa, okres Čadca

Termín nástupu: 01.02.2022

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 25.01.2022

Rozsah úväzku: 100%

Trvanie úväzku: doba určitá, zástup počas MD

Počet študentov školy: 156

Platové podmienky: Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC: internet pokročilý, word, excel, power point, Office 365

Vzdelanie: Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie:        

Adresa: Základná škola Korňa, Ústredie 533, 023 21, Korňa;

Web: www.zskorna.edupage.org

Kontaktná osoba: Mgr. Jaroslava Srničková - riaditeľka školy, mobil: 0908 680 618