V zmysle Uznesenia Bezpečnostnej rady okresu Čadca a Vyhlášky RÚVZ Čadca Vám oznamujeme, že dňom 2.12.2021 sa prerušuje prezenčná forma vyučovania na stredných školách a 2. stupni základných škôl v okrese Čadca do odvolania. Žiaci prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania.

Uznesenie_Bezpečnostnej_rady_okresu_Čadca_o_prerušení_vyučovania_v_okrese_Čadca.pdf