vodovodSeveroslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. oznamujú, že od 01. 10. 2021 budú v našej obci vykonávať odpočty vodomerov, nakoľko avízovali zvýšenie cien vodného a stočného. Tých z Vás, ktorí majú vodomerné šachty neprístupné, žiadame, aby ste ich odomkli a sprístupnili, prípadne odpíšte stav vodomeru a nechajte ho nalepený na viditeľnom mieste.