vcelyRegionálna veterinárna a potravinová správa Čadca zrušuje opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia moru včelieho plodu v ochrannom pásme vymedzenom katastrami obcí Turzovka, Podvysoká, Klokočov, Korňa a Dlhá nad Kysucou.

Zrušenie_opatrení_na_zabránenie_šírenia_moru_včelieho_plodu.pdf346.83 KB