Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. oznamujú, že v súlade s rozhodnutím č. 0023/2021/V, ktoré vydal dňa 24. 08. 2021 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví stanovujú odo dňa 06. 09. 2021 nasledovné pevné ceny za uvedené služby:

ceny

Ceny_výroby_a_dodávky_pitnej_vody_od_06.09.2021.pdf73.33 KB