Obecný úrad Korňa v spolupráci s povereným úradným veterinárnym lekárom MVDr. Jozefom Mudríkom pozýva chovateľov psov starších ako tri mesiace na pravidelné očkovanie psov proti Besnote, ktoré sa uskutoční dňa 30. júla 2021 (v piatok), za úhradu 7,00 € podľa nasledovného rozpisu:               

                                             U Jendriska                               o    7:45 hod.

                                             Skotňa                                        o    8:30 hod.

                                             U Kríža                                        o    9:00 hod.

                                             Obecný úrad                              o    9:45   -  10:30 hod.

                                             U Ďurkáči                                   o   11:00 hod.

                                             Potraviny - Vyšná Korňa          o   12:15 hod.