Regionálna veterinárna a potravinová správa nariaďuje opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia moru včelieho plodu.

Nariadenie_opatrení_na_zabránenie_šírenia_moru_včelieho_plodu.pdf65.89 KB