V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v dňoch od 07. 06. 2021 do 11. 06. 2021 (celý týždeň) v čase od 07:30 hod. do 18:30 hod. bude v obci prerušená distribúcia elektriny v časti Zátoka - Komaníková

z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta s popisnými číslami uvedenými v prílohe.

Popisné_čísla_pre_ktoré_bude_prerušená_distribúcia_elektriny_9.pdf199.76 KB