Vážení občania, vylepšili sme pre Vás služby obecného rozhlasu:

Po zavolaní na tel. číslo 0951 674 771 si môžete vypočuť posledný oznam odvysielaný v našom rozhlase. Oznam sa bude vždy aktualizovať. Po odvysielaní nového oznamu v MR bude pôvodný vymazaný a nahradený novým oznamom. Telefonický hovor je spoplatnený ako bežný hovor z Vášho telefónu.