Obec Korňa oznamuje zmenu termínu konania zasadnutia OZ. Zasadnutie OZ sa presúva zo dňa 31. 01. 2020 na deň 07. 02. 2020 (piatok).

Pozvánka_na_zasadnutie_OZ_dňa_31.01.2020.pdf210.29 KB