Zápisnica_zo_zasadnutia_mimoriadneho_OZ_dňa_26.6.2019.pdf401.57 KB

Zvukový záznam zo zasadnutia mimoriadneho OZ 26.6.2019