Zápisnica_zo_zasadnutia_mimoriadneho_OZ_dňa_21.12.2018.pdf247.11 KB

Zvukový záznam zo zasadnutia mimoriadneho OZ dňa 21.12.2018