Zápisnica_zo_zasadnutia_mimoriadneho_OZ_dňa_29.11.2018.pdf321.66 KB

Zvukový záznam zo zasadnutia mimoriadneho OZ dňa 29.11.2018