Zápisnica_zo_zasadnutia_OZ_dňa_26.10.2018.pdf536.74 KB

Zvukový záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26. 10. 2018