pdfzápisnica_13.4.2018.pdf pdfDoplnenie_diskusného_príspevku_Ing._Homolu_na_zasadaní_OZ_23.2.2018.pdf

Zvukový záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 13. 4. 2018