Pôvodný drevený kostol v Korni vznikol roku 1948 prestavaním z bývalého súkromného domu. Bol zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu a z turzovského bočného oltára bol doňho prenesený obraz Božského Srdca od J. B. Klemensa. Kostol slúžil až do vystavania nového kostola, ktorého stavba bola začatá z iniciatívy vtedajšieho turzovského pána farára Ivana Mahríka v roku 1990.

Dňa 18. júna 1994 ho konsekroval nitriansky diecézny biskup, kardinál Ján Chryzostom Korec. Dnes slúži ako pastoračné centrum.

Dreveny kostol

Späť