Kultúra v obci Korňa je samozrejmou a nevyhnutnou podmienkou ponuky kultúrno-spoločenského vyžitia sa vlastných obyvateľov, ale aj prejavom cielenej kultúrnej ponuky širšej návštevníckej verejnosti danej obcou. Je prejavom a symptómom spoločenskej úrovne a kultúrnej vyspelosti daného sídla a regiónu. Na území obce sa nachádza množstvo kultúrnych pamiatok, ktoré uchovávajú históriu a život obyvateľov obce.