Oznamy

Obec Korňa následkom extrémnych snehových zrážok vyhlásila dňa: 16.2.2012 o 8,00 hodine mimoriadnu situáciu, nakoľko by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia osôb a škôd na majetku.Obec Korňa ustanovuje nasledovný režim v obci:

- Sprejazdnenie štátnej cesty 48/422 a miestnych komunikácií pre Hromadnú autobusovú dopravu, zásobovanie a osobnú dopravu
- Sprístupnenie osád pre záchranné a pohotovostné služby

Obecný úrad oznamuje, že nahrávky zo zasadania OZ v Korni sú k dispozícií verejnosti. Na požiadanie si ju možno vypočuť v priestoroch knižnice.