Oznamy

Obecný úrad oznamuje, že nahrávky zo zasadania OZ v Korni sú k dispozícií verejnosti. Na požiadanie si ju možno vypočuť v priestoroch knižnice.

DSC03182.previewProjekt: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ v Korni s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania a docielenia energetickej efektívnosti

V piatok - 21.januára 2011 sme mali slávnostný deň. Škola dostala do užívania nový pavilón učební financovaný z projektu Európskej únie za spoluúčasti obce Korňa s názvom: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ v Korni s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania a docielenia energetickej efektívnosti

Celková hodnota diela je 460 753,42 €, z čoho 5% financovala obec Korňa.

Obecný úrad v Korni oznamuje občanom, že Záverečné stanovisko - Beskydsko-Javornícka lyžiarska bežecká magistrála bolo doručené na Obecný úrad v Korni z Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR dňa: 23.9.2010. Do tohto stanoviska je možno nahliadnuť od 24.9.2010 v pracovných dňoch od 8.00 hod do 14.00 hod. v kancelárii Bc. Anny Chylíkovej. Zo záverečného stanoviska si môžu občania robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť fotokópie.

Zjednodušená čiastková projektová dokumentácia.

Zoznam príloh:
Technická správa
Rozpočet a výkaz výmer