Oznamy

Miestna volebná komisia v Korni oznamuje, že Peter Paľuch, Nižná Korňa 556, ktorého delegovala strana Sieť a Kresťanskodemokratické hnutie o d s t ú p i l dňa 10.11.2014 z kandidatúry na post starostu obce Korňa v komunálnych voľbách 2014.

pdfVolby2014OdstupeniePeterPaluch.pdf116.42 KB

Mgr. Alena Malíková, v. r.
Predseda miestnej volebnej komisie

Účasť voličov v %: 66,14
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 9
Počet zvolených poslancov: 9
Zvolený starosta: Štefan Belko
Politický subjekt: NEKA

Ucnikova100rokov.previewDňa 4. septembra 2014 sa dožila najstaršia občianka obce Korňa p. Anna Učníková 100. narodenín. Starosta s pracovníčkou obecného úradu navštívili najstaršiu občianku. Teší sa dobrému zdraviu, pohode. Má 2 dcéry, 9 vnúčat a 20 pravnúčat.

Starosta obce a pracovníci obecného úradu prajú p. Učníkovej veľa zdravia, šťastia, pohody.

Jozef Kontrík
starosta obce