Oznamy

Účasť voličov v %: 66,14
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 9
Počet zvolených poslancov: 9
Zvolený starosta: Štefan Belko
Politický subjekt: NEKA

Ucnikova100rokov.previewDňa 4. septembra 2014 sa dožila najstaršia občianka obce Korňa p. Anna Učníková 100. narodenín. Starosta s pracovníčkou obecného úradu navštívili najstaršiu občianku. Teší sa dobrému zdraviu, pohode. Má 2 dcéry, 9 vnúčat a 20 pravnúčat.

Starosta obce a pracovníci obecného úradu prajú p. Učníkovej veľa zdravia, šťastia, pohody.

Jozef Kontrík
starosta obce

V prílohe sú dokumenty:

Oznámenie o poskytovaní starostlivosti o dieťa na účely PnD

Oznam o zabezpečení starostlivosti o dieťa od 1. 2. 2014