V snahe zvýšiť informovanosť občanov o hláseniach v obecnom rozhlase (mnohí sú v práci, nemajú prístup k hláseniam v rozhlase) obec Korňa spúšťa službu: Odosielanie hláseného dôležitého oznamu občanom s trvalým pobytom v obci formou SMS - priamo do Vášho mobilného telefónu.

Z tohto dôvodu sa preto na Vás obraciame s ponukou:

HLÁSENIE MIESTNEHO ROZHLASU dostávať SMS-kou ZADARMO, nech ste kdekoľvek a nezávisle od operátora, ktorého služby využívate.

Čo to znamená?

Hlásenie dôležitého oznamu v miestnom rozhlase v našej obci Vám „pípne“ na mobil a text hlásenia sa Vám zobrazí vo Vašom mobilnom telefóne ako SMS-ka. Poskytovaná služba je pre Vás BEZPLATNÁ. Odteraz budete vždy vedieť, i keď budete v práci - kedy bude napr. prerušená dodávka elektrickej energie, odstávka vody, kedy sa koná ktorékoľvek podujatie v obci a ďalšie dôležité oznamy obce.

Ako sa môžete do služby Rozhlas formou SMS prihlásiť?

Je to úplne jednoduché:

1. vyplňte Registračné tlačivo (za každú domácnosť môžete uviesť len jedno telefónne číslo dospelej osoby s trvalým pobytom v obci), každé tlačivo musí byť podpísané:

meno, priezvisko, adresa, mobilné telefónne číslo a Váš podpis

2. vyplnené tlačivo odovzdajte osobne na Obecnom úrade v Korni, alebo zašlite poštou na adresu: Obecný úrad Korňa, Korňa č. 517, 023 21  Korňa.  

Po zaradení Vášho mobilného čísla do systému, budete ihneď dostávať hlásenia miestneho rozhlasu do Vášho mobilu formou SMS. Viac informácií môžete získať na tel. čísle: 041/4356 213. Službu je možné na Vaše osobné požiadanie KEDYKOĽVEK ZRUŠIŤ, prípadne zmeniť telefónne číslo!

Registracne_tlacivo.docx

Registracne_tlacivo.pdf

Späť