Vážení občania,

oznamujeme Vám, že v našej obci Korňa bude zber veľkoobjemových odpadov. Veľkoobjemový odpad sa bude zvážať postupne po jednotlivých častiach obce:

 

PONDELOK 15.4.2019 – hlavná cesta od obecného úradu smer Bohačíkovci,

                                            Smažákovci, Murašonky, Šľahorka, Grúň,  

                                            Durajčíkovci, Hrtúsovci, Sobčákovci

 

UTOROK 16.4.2019 – hlavná cesta od obecného úradu do Zátoky, Komaníková,

                                        Korduliakovci, Sučíkovci, Chylovci

 

STREDA 17.4.2019 – hlavná cesta od obecného úradu po Kriváň, stará cesta,   

                                       Ciplovci, Študentovci

 

ŠTVRTOK 18.4.2019 – hlavná cesta od Kriváňa do Nižnej Korne, U Dubáči,

                                          Žilovci, Malíkovci, Nad Hájnicou, Chrapovci,       

                                          Muchovci, Jančíkovci

Nadrozmerny odpad

Občania si vyložia veľkoobjemový odpad pred svoje domy a brány a to v ten deň hneď ráno, kedy je plánovaný zber v uvedenej lokalite. Traktory sa nebudú spätne vracať na tie isté miesta vývozu. Žiadame občanov, aby tam nedávali odpad, ktorý je bežne vyvážaný podľa kalendára zberov. Za veľkoobjemový odpad sa považuje: autobatérie, televízory, chladničky, pračky, okná, dvere, nábytok.

 Späť