Vážení občania, MŽP SR pre Vás pripravilo informačné letáky o domácom a komunitnom kompostovaní a možnostiach využitia biologického odpadu zo záhrad.

 kompostovanie1

          

Kompostovanie

Komunitné kompostovanie

Využitie bioodpadu zo záhrad

 

 

10 tipov, ako neplytvať potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

 

Späť