Obec Korňa oznamuje, že od 10. 10. 2018 do 17. 10. 2018 sa uskutoční

zber nadrozmerného odpadu.

V tieto dni bude osádka s traktorom zvážať odpady, ktoré

budú vyložené pred domom na viditeľnom mieste.

Z odľahlých osád sa odpad bude zvážať po nahlásení

na Obecnom úrade v Korni.