dhz sprinterDňa 21.3.2009 sa uskutočnili aj v našej obci voľby prezidenta SR, na požiadanie starostu obce sme poskytli dopravný automobil MB Sprinter a vodičov na zvoz voličov v okrajových osadách obce Korňa, ďalej boli v jednotlivých miestnostiach rozmiestnené hasiace prístroje, poplachové smernice, evakuačné plány a taktiež bola zabezpečená protipožiarna asistenčná hliadka. Priebeh volieb nebol narušený.