Komisia finančná a správy obecného majetku

Predseda komisie: Emília Barčáková

Členovia komisie: Ing. Peter Veselka, Bohumil Jaroš, Ing. Jana Brezinová

Komisia kultúry

Predseda komisie: Ing. Peter Veselka

Členovia komisie: Mgr. Marta Jarošová, Mgr. Anna Veselková, Monika Stuchlíková

Komisia mládeže a športu

Predseda komisie: Milan Palica

Členovia komisie: Štefan Belko, Rastislav Fatura, Ján Michaliček a Mgr. Peter Paľuch

Komisia ŽP, výstavby, verejného poriadku a kontroly

Predseda komisie: Ing Anton Sabela

Členovia komisie: Milan Palica, Bohumil Jaroš, Ján Srníček, Ing. Andrea Kaduchová

Komisia sociálno - zdravotná a bytová

Predseda komisie: Martin Kontrík

Členovia komisie: Bc. Renáta Bielčíková, Rastislav Fatura, Ing. Andrea Kaduchová

Späť