Obecné zastupiteľstvo

Rozdelenie obce na úseky a ich pridelenie do zodpovednosti jednotlivým poslancom

Obec Korňa je rozdelená na 9 úsekov, ktorým boli pridelení poslanci obecného zastupiteľstva a tí majú za tieto jednotlivé úseky zodpovednosť.

Komisia finančná a správy obecného majetku

Predseda komisie: Emília Barčáková

Členovia komisie: Ing. Peter Veselka, Bohumil Jaroš, Ing. Jana Brezinová

Emília Barčáková
Štefan Belko
Bc. Renáta Bielčiková
Rastislav Fatura
Bohumil Jaroš
Martin Kontrík
Milan Palica
Ing. Anton Sabela
Ing. Peter Veselka