25 vyrocie 001Dňa 30. 06. 2019 sa vo farskom kostole Božského Srdca Ježišovho v Korni konala slávnosť 25. výročia konsekrácie farského kostola Božského Srdca Ježišovho. Slávnostnú svätú omšu celebroval J. E. Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup. Pri tejto príležitosti udelila obec Korňa, v zastúpení pani starostky Ing. Marianny Bebčákovej, ocenenie Vdp. Mgr. Ivanovi Mahrikovi, dekanovi a správcovi farského úradu, za výnimočný rozvoj obce a duchovnú službu jej obyvateľom.

Pamätný_zápis_pri_príležitosti_25._výročia_vysviacky_kostola.pdf332.81 KB

Späť