HurikovaDňa 23. 04. 2019 navštívila starostka obce Ing. Marianna Bebčáková spolu s matrikárkou Danielou Neherovou aj pani Jozefu Hurikovú, ktorá oslávila krásne životné jubileum 90 rokov.

Krásny upomienkový darček s kyticou kvetov spolu so zaželaním zdravia, šťastia a Božieho požehnania si prevzala  po slávnostnom podpise do pamätnej knihy obce Korňa.

 

 

 Roky ťažké pri výchove
svojich detí mala si.
Aj po búrke aprílovej
do krásy sa vyčasí.
Z Tvojej lásky, srdca, dlaní
vždy k nám prúdil šťastia tok.
Nech ďalej po našom prianí
Boh Ti žehná každý krok.

Zápis_v_pamätnej_knihe_obce_Korňa_Huriková.pdf178.63 KB

Späť