Dobrovoľný hasičský zbor Korňa

hasici02Na konci februára a začiatkom marca sa konalo školenie na odbornú spôsobilosť vykonávania prác vo výškach. Odborná príprava prebiehala vo výcvikovom stredisku v Žiline pod odborným dohľadom inštruktora horolezeckej techniky Ing. Juraja Matušeka. Dobrovoľný hasiči sa učili vykonávať práce vo výškach, používať prostriedky osobného zabezpečenia, zaisťovať osoby v rizikových situáciách, zachraňovať osoby pomocou horolezeckej a speleologickej techniky.

hasici01Pri príležitosti 80 narodenín spoluzakladateľa Dobrovoľného hasičského zboru Korňa Pavla Jakubíka sa stretli dlhoroční hasiči, aby mu popriali pevné zdravie a veľa sily do budúcich okrúhlin. Posedenie otvoril predseda DHZ Miroslav Smažak, ktorý v skratke pripomenul zásluhy a odovzdanosť pri rozvoji dobrovoľného hasičstva v obci. Medzi gratulantmi nechýbal aj najstarší člen Štefan Smažak (81), manželka dlhoročného predsedu Anna Sučiková, Jozef Učnik st., Ladislav Fatura - hospodár a členovia výboru Vladimír Kocur, Mária Faturová, Mária Faturová st. a v neposlednom rade starosta obce Jozef Kontrík.