Dobrovoľný hasičský zbor Korňa

Dňa 25.11.2010 sa konal už 9. ročník hasičskej súťaže „O putovný pohár katedry protipožiarnej ochrany Železný hasič 2010“ vo Zvolene na TUZVO. Tejto prestížnej súťaže sa po prvý krát zúčastnili aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa, načerpali cenné skúsenosti a prekvapili s celkovým umiestnením Štefan Belko (12.miesto) a Patrik Vyrobík (23.miesto).

spolocna2010hasicikorna.previewZa jeden víkend štyri prvé, dve druhé a jedno tretie miesto. Tak takáto bilancia sa podarila dobrovoľným hasičom z Korne. V sobotu 10.7.2010 sa uskutočnilo v Hliníku nad Váhom 4. kolo Severoslovenskej Hasičskej ligy v požiarnom útoku. Chlapcom sa podarilo v ťažkej konkurencii obsadiť pekné tretie miesto, no dievčatá boli a niečo lepšie a tešili sa z druhého miesta.

Hasici vitaz2009V Nedeľu 19.7.2009 síce v upršanom, ale v obnovenom areáli DHZ Korňa sa konala hasičská súťaž v kategórii mužov a žien v počte 40 zúčastnených družstiev. Na úvod moderátor podujatia p. Hurík privítal: starostu obce Korňa, viceprezidenta DPO SR p.Kavalka, p.Jakubíka OR HaZZ, riaditeľa OV DPO p.Dediča, zástupcov sponzorov, divákov a prítomných súťažiacich. Po úvodných slovách starostu obce p.Kontríka nasledovalo slávnostné otvorenie tribúny v hasičskom areáli prestrihnutím pásky a uvedenie divákov, priaznivcov na zastrešené sledovanie tohto podujatia.

hasici makovNa prelome roku 2008 sa stretli lyžiarsky zdatný členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa na Silvestrovskej lyžovačke v stredisku SKI - Makov, aby spálili prebytočné kalórie nazbierané po sviatkoch. Prevažnú časť tvorili dievčatá zo ženského tímu, ktoré sa nedali zahanbiť pred zúčastnenými mužskými kolegami.