logo DHZ

V sobotu 18. 05. 2019 sa uskutočnila okresná hasičská súťaž DHZ ÚzV DPO v Čadci, súťažilo sa v kategóriach dorastenci, dorastenky, muži a ženy. Naši členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa súťažili v mužskej kategórii a získali 3. miesto v kategórii požiarny útok, no ženám sa darilo viac a získali celkovo 2. miesto po spočítaní disciplín štafeta a požiarny útok.

Ďalej sme boli úspešní aj v kategórii prebor jednotlivca, kde najrýchlejší v kategórii mužov bol Rastislav Fatura (získal odznak I. výkonnostného stupňa) a odznak III. výkonnostného stupňa splnením limitu získal aj ďalší náš člen Milan Škuľavík. Ďalej sme usporiadateľom pomohli aj s našimi dvoma rozhodcami, digitálnou časomierou na štafete a počas súťaže sme ošetrili 6 ľahších zranení a 1 zranená súťažiaca bola na ďalšom ošetrení v NsP Čadca. Chcem poďakovať všetkým zúčastneným členom za vzornú reprezentáciu DHZ a obce Korňa. Veríme, že sa k nám pridajú ďalší obetaví noví členovia.

Okresna sutaz 001

Okresna sutaz 002

Okresna sutaz 003

Okresna sutaz 004

Okresna sutaz 005

Spracoval: Rastislav Fatura DiS., veliteľ DHZ Korňa

Späť