logo DHZ

Štedrý deň je najkrajší, najobľúbenejší, najpokojnejší a hlavne najčarovnejší deň v roku. V tento deň si sadneme k stolu so svojou rodinou, kedy si pripomíname narodenie Ježiša Krista a čaro Vianoc sa rozžiari v srdciach každého z nás. Ako každý rok, aj tento nebol výnimkou a dobrovoľní hasiči z Korne po Štedrej večeri utekali do hasičskej zbrojnice, aby mohli pripraviť VIANOČNÝ PUNČ pre svojich občanov. Následne sa presunuli pred kostol a po svätej omši rozdali 300 "dospeláckych " punčov a 110 punčov pre najmenších. Spoločne si s občanmi a pani starostkou zavinšovali. Všetkým členom ďakujeme za prípravu Vianočného punču.

  Vianocny punc 001                   Vianocny punc 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vianocny punc 003

Spracoval: Mgr. Monika Dubačová, člen výboru DHZ Korňa
Foto: Nikola Jašurková, člen DHZ Korňa