Aktuálne dianie

ocenenieDňa 02.07.2017 sa v Korni uskutočnil futbalový turnaj k výročiu 45. rokov od založenia klubu.
Po úvodných komplikáciách, keď svoju účasť zrušilo mužstvo z Janovic, muselo TJ narýchlo zháňať alternatívu.
Napokon sa podarilo zozbierať mužstvu TJ Slovan Podvysoká a prišli si zahrať do Korne a určite svoju účasť neoľutovali.

20 remeselníkov pod vedením Marka Ivana Rupnika vytvorili majstrovské dielo v Korni.

Riaditeľstvo MŠ Korňa Vám oznamuje počet detí prijatých a zapísaných pre nový školský rok 2017/2018. Podaných nových žiadosti pre šk. rok 2017/2018: 9- žiadostiam je vyhovené.

Celkový počet zapísaných detí k 15.06.2017: 37 detí.

Počet voľných miest : 5

V prípade voľných miest sa deti môžu prijímať aj počas školského roka. 

Vážený občania, 

chceli by sme Vás informovať o rekonštrukcií budovy TJ Kysučan Korňa, ktorá sa nachádza v havarijnom stave a jej oprava je nutná.

Budova nie je zkolaudovaná a preto poslanci obecného zastupiteľstva vyčlenili peniaze na jej rekonštrukciu a následnú kolaudáciu.