Aktuálne dianie

Teplejšie počasie prichádzajúce v marci so sebou prináša okrem slnka aj zvýšený výskyt požiarov, ktoré vznikajú plošným vypaľovaním porastov, drevín a biologického odpadu. Slovenskí hasiči počas tohto obdobia veľmi často zápasia so spaľovaním suchej trávy, lístia a vetví z poorezávaných stromov. V roku 2018 zaznamenali hasiči 980 požiarov, ktoré vznikli dôsledkom vypaľovania trávy a suchých porastov.

Stolný tenis, hovorovo pingpong, je druh športu, pri ktorom je snahou hráča zahrať loptičku ponad, prípadne popri sieťke na špeciálnom stole tak, aby jej vrátenie spôsobovalo ťažkosti súperovi, prípadne aby ju nemohol vrátiť. Stolný tenis patrí medzi najrýchlejšie športové hry na svete, učí mať rýchly odhad hernej situácie a jej okamžité riešenie najvhodnejším herným spôsobom.

Turisticky vystup 001V nedeľné slnečné ráno 17.2.2019 sa Turistický oddiel Korňa vybral na turistický výstup na horskú chatu Kmínek. Zraz turistov bol v Korňa Zátoka na točni, odtiaľ sme kráčali smerom do osady Ulčákovci a po hrebeni sme prešli cez  Horný Kelčov až na Makov na horskú chatu.

Kalendarium podujati 2019V priebehu roka jednotlivé kysucké obce a mestá pripravujú podujatia, ktoré sú tradičné pre náš región. Sú však aj také, ktoré sú výnimočnejšieho charakteru, pripravované pre zábavu a oddych, športové a spoločenské vyžitie.

Organizácia cestovného ruchu Kysuce zostavila pre všetkých návštevníkov, turistov i miestnych obyvateľov Kalendárium podujatí regiónu Kysuce. Kalendárium podujatí regiónu Kysuce je možné si stiahnuť v PDF formáte na tomto odkaze.

Kysuce detom mapaMaľovaná mapa je ručné dielo, do posledného detailu vypracované človekom. Maliar si pomáha aj modernou technikou, aby boli mapy čo najpresnejšie. Ako podklad maliar používa programom vytvorený 3D model krajiny. Pri svojej práci ďalej využíva klasickú mapu, ortofotosnímky a tiež letecké pohľady z malej výšky. Každý dom, cestu, potok a každý strom ďalej kus po kuse maľuje aj niekoľko mesiacov, kým mapa nie je hotová. V každej mape nechá maliar doslova kus svojej duše. Originálne dielo je ďalej zoskenované vo vysokom rozlíšení a spracované kartografom a grafikmi do konečnej podoby aj so stovkami nápisov, trás a piktogramov.

Osobnost Kysuc 001V nedeľu 13. januára 2019 v rámci 28. ročníka cyklu Kysucké Vianoce sa uskutočnil v Čadci slávnostný Novoročný trojkráľový koncert. Už tradične na ňom odovzdali ocenenia a čestné tituly Osobnosť Kysúc za rok 2018.

Garantom udelenia tohto prestížneho ocenenia je Kysucká kultúrna nadácia a predstavitelia kysuckých miest a obcí.

 

Po nedávnom požiari budovy OÚ máme na obecnom úrade poškodenú strechu. Z tohto dôvodu sme museli povolať profesionálnych hasičov s plošinou, ktorí spolu s dobrovoľnými hasičmi od rána odstraňovali sneh zo strechy.