Aktuálne dianie

mesiac ucty k starsim mV nedeľu 23.10. naše, vaše deti spríjemnili popoludnie svojim babičkám a dedkom, ktorí sa stretli v sále kultúrneho domu v Korni pri príležitosti dňa seniorov. Po príhovore pána starostu a pani učiteľky Mitkovej sa ujala mikrofónu Natálka Kontríková a zarecitovala báseň Starým rodičom.

Dňa 6.8.2011 sa uskutočnilo už 9. ročník stretnutia občanov obcí Korňa, Klokočov, Bíla,Staré Hamry. Počas tohto stretnutia nechýbal bohatý kultúrny program, súťaže pre deti i dospelých,občerstvenie a tanečná zábava.

"Ľudia, ľuďom v Beskydách"
"Lidé, lidem v Beskydech"

Fotografie sú na adrese: https://picasaweb.google.com/oukorna/LudiaLudomVBeskydach2012

V sobotu 4.8.2012 sa uskutočnil 10.ročník stretnutia obcí Korňa, Klokočov, Bilá, Staré Hamry na česko- slovenskom pohraničí na Konečnej.

Stretnutie sa nieslo v duchu česko-slovenských spoločných hier pre deti i dospelých s moderátorom Zdenkom Kačorom z Moravy.

Toto sobotňajšie popoludnie spríjemnilo vystúpenie FS žien z Klokočova, FS žien z Turzovky a heligonkár.

Vyvrcholením tohto dňa bol príhovor starostov obcí a zapálenie vatry priateľstva. Večer pokračovali súťaže pre dospelých a nechýbala ani tradičná ľudová zábava.

Na tejto akcii sa stretlo okolo 800 ľudí zúčastnených obcí aj blízkeho okolia.

Autor: Stuchlíková Monika

poslednaveceraPrajem vám milostiplné prežitie Veľkej noci, sviatkov jari a vzkriesenia.

"V prvý deň po sobote veľmi včas ráno šli k hrobu a niesli vonné veci, ktoré boli pripravili. Ale kameň našli odvalený od hrobu a keď vošli doň, nenašli telo Pána Ježiša. Keď boli nad tým v rozpakoch, ajhľa, dvaja mužovia vo skvúcom rúchu zastali si vedľa nich a keď sa preľakli a sklopili zraky k zemi, povedali im títo mužovia: Čo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet Ho tu, ale vstal."

Oznamujeme predajcom (stánkarom), ktorí prídu predávať tovar na Korňanské hody dňa 15.6.2014, že musia mať na preukázanie živnostenský list a číslo registračnej pokladnice (DKP), ktoré je potrebné k poplatku dani za užívanie verejného priestranstva a k oznámeniu o vydaní povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Poplatky sa budú vyberať na mieste v hotovosti.

den matiek 2016 640px.previewProgram otvoril príhovorom pán starosta Štefan Belko, ktorý sa poďakoval všetkým mamičkám a babičkám. V úvode vystúpili ženy zo súboru Nevädza s pestrou paletou piesní pod vedením Mgr. Šufliarskeho. Potom nasledovalo vystúpenie našich žiakov na Obecnom úrade pre mamičky a babičky z obce.

Základná škola Korňa, ŠSZČ, detský klub, Materská škola Korňa

Vyhlásenie 8.ročníka súťaže vo výtvarnom prejave detí na tému:

„Iskra – posol plameňa“

Generálny sekretár DPO SR, prezident HaZZ, OV DPO Čadca, OR HaZZ Čadca v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Korňa, ZŠ Korňa, MŠ Korňa vyhlasujú túto súťaž vo výtvarnom prejave detí v troch vekových kategóriách:

1. Kategória – veková hranica do 9 rokov (dolná hranica nie je stanovená)

2. Kategória – veková hranica od 10 do 12 rokov

3. Kategória – veková hranica od 13 do 15 rokov