Aktuálne dianie

Miesto výkonu práce: Základná škola, Ústredie 533, 023 21  Korňa

Aprobácia: Informatika

Termín nástupu: 28.8.2019

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 25.6.2019

Rozsah úväzku: čiastočný úväzok (70 %)

TTC 001V sobotu 20. 04. 2019 sa v športovej hale v Korni konal už 4. ročník turnaja TABLE TENIS CUP 2019 MIROSLAVA SKORČÍKA. V hale panovala skvelá atmosféra. Naši muži obsadili krásne 2. a 3. miesto, naše ženy obsadili 1. a 3. miesto. Celým turnajom sprevádzal divákov moderátor Mgr. Peter Paľuch. Ďakujem organizátorom, sponzorom, fanúšikom a všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii turnaja.

 

Fotografie z turnaja si môžete pozrieť v galérii.

 

 

Obec Korňa v súlade s $ 9a ods. 9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Korňa a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Korňa č. /2019 zo dňa 29. 03. 2019 zverejňuje zámer na prenájom voľných nebytových priestorov vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu:

Obecný úrad Korňa žiada občanov (poplatníkov za komunálny odpad, aj "chatárov") obce Korňa, ktorí si ešte neprevzali kompostér, aby sa dostavili na Obecný úrad počas úradných hodín s občianskym preukazom, kde si prevezmú kompostér. Na súpisné číslo domu je určený jeden kompostér. 

V skoré nedeľné ráno sa náš domáci turistický oddiel vybral na príjemnú prechádzku v malebnom, horskom prostredí Prosieckej a Kvačianskej doliny. Počas túry turisti obdivovali pôsobivý skalný útvar Jánošíkova hlava, rokliny, výhliadky na dolinu, malebné Mlyny Oblazy, ktoré patria medzi najnavštevovanejšie pamiatky Liptova.

Obecný úrad Korňa oznamuje občanom, že v platnosti od 01. apríla 2019 stanovuje každý štvrtok za nestránkový deň Obecného úradu.