Aktuálne dianie

Obec Korňa oznamuje občanom, že je prístupná nová fotogaléria, ktorá dokumentuje kultúrne podujatia, akcie a vykonané alebo práve prebiehajúce práce v obci.

Nová fotogaléria

kompostovanie3
Kompostovanie je spôsob, ako si môžeme svojpomocne vyrobiť z biologického odpadu kvalitný kompost – organické hnojivo, ktoré je ideálne pre pestovanie rastlín. Pomocou neho vrátime späť do pôdy živiny, ktoré sme z nej predtým pri pestovaní odobrali. Kompostovisko by nemalo chýbať v žiadnej modernej domácnosti!

 

 

 Späť

vyuzitie bioodpadu4

Na záhradách a v domácnostiach po zbere úrody ovocia a zeleniny a ich spracovaní, orezávaní stromov a krov, po kosení trávy vzniká veľké množstvo rôznorodého biologického odpadu. Hlavne pri väčších záhradách ho môže byť naozaj veľa a vtedy hľadáme riešenie, ako sa ho čo najjednoduchšie zbaviť alebo využiť.

 

 

Späť

komunitne kompostovanie4
Komunitné kompostovanie (KK) je kompostovanie, ktoré vykonáva skupina ľudí alebo domácností s cieľom spoločne kompostovať svoje vlastné biologické odpady. Výsledkom kompostovania je kompost, ktorý je využívaný pre vlastnú potrebu komunity.

 

 

 

Späť

ocenenieDňa 02.07.2017 sa v Korni uskutočnil futbalový turnaj k výročiu 45. rokov od založenia klubu.
Po úvodných komplikáciách, keď svoju účasť zrušilo mužstvo z Janovic, muselo TJ narýchlo zháňať alternatívu.
Napokon sa podarilo zozbierať mužstvu TJ Slovan Podvysoká a prišli si zahrať do Korne a určite svoju účasť neoľutovali.

20 remeselníkov pod vedením Marka Ivana Rupnika vytvorili majstrovské dielo v Korni.

Riaditeľstvo MŠ Korňa Vám oznamuje počet detí prijatých a zapísaných pre nový školský rok 2017/2018. Podaných nových žiadosti pre šk. rok 2017/2018: 9- žiadostiam je vyhovené.

Celkový počet zapísaných detí k 15.06.2017: 37 detí.

Počet voľných miest : 5

V prípade voľných miest sa deti môžu prijímať aj počas školského roka.