Aktuálne dianie

mesiac ucty k starsim mV nedeľu 23.10. naše, vaše deti spríjemnili popoludnie svojim babičkám a dedkom, ktorí sa stretli v sále kultúrneho domu v Korni pri príležitosti dňa seniorov. Po príhovore pána starostu a pani učiteľky Mitkovej sa ujala mikrofónu Natálka Kontríková a zarecitovala báseň Starým rodičom.

Dňa 6.8.2011 sa uskutočnilo už 9. ročník stretnutia občanov obcí Korňa, Klokočov, Bíla,Staré Hamry. Počas tohto stretnutia nechýbal bohatý kultúrny program, súťaže pre deti i dospelých,občerstvenie a tanečná zábava.

"Ľudia, ľuďom v Beskydách"
"Lidé, lidem v Beskydech"

Fotografie sú na adrese: https://picasaweb.google.com/oukorna/LudiaLudomVBeskydach2012

V sobotu 4.8.2012 sa uskutočnil 10.ročník stretnutia obcí Korňa, Klokočov, Bilá, Staré Hamry na česko- slovenskom pohraničí na Konečnej.

Stretnutie sa nieslo v duchu česko-slovenských spoločných hier pre deti i dospelých s moderátorom Zdenkom Kačorom z Moravy.

Toto sobotňajšie popoludnie spríjemnilo vystúpenie FS žien z Klokočova, FS žien z Turzovky a heligonkár.

Vyvrcholením tohto dňa bol príhovor starostov obcí a zapálenie vatry priateľstva. Večer pokračovali súťaže pre dospelých a nechýbala ani tradičná ľudová zábava.

Na tejto akcii sa stretlo okolo 800 ľudí zúčastnených obcí aj blízkeho okolia.

Autor: Stuchlíková Monika

poslednaveceraPrajem vám milostiplné prežitie Veľkej noci, sviatkov jari a vzkriesenia.

"V prvý deň po sobote veľmi včas ráno šli k hrobu a niesli vonné veci, ktoré boli pripravili. Ale kameň našli odvalený od hrobu a keď vošli doň, nenašli telo Pána Ježiša. Keď boli nad tým v rozpakoch, ajhľa, dvaja mužovia vo skvúcom rúchu zastali si vedľa nich a keď sa preľakli a sklopili zraky k zemi, povedali im títo mužovia: Čo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet Ho tu, ale vstal."