Aktuálne dianie

„Drahí bratia a sestry, už je blízko mesiac máj, v ktorom Boží ľud s osobitnou intenzitou vyjadruje svoju lásku a úctu k Panne Márii. V tomto mesiaci je tradíciou modliť sa ruženec doma, v rodine. Doceniť tento domáci rozmer nás „prinútili“ obmedzenia spojené s pandémiou, a to aj z duchovného hľadiska. Preto by som chcel všetkým navrhnúť, aby sme v mesiaci máj znovuobjavili krásu modlitby ruženca v domácnosti. Môžeme tak robiť spoločne alebo osobne; zvoľte si sami podľa situácie, s cenením si oboch možností. V každom prípade je tu však jedno tajomstvo, ako na to: jednoduchosť. A ľahko nájdeme, aj na internete, dobré predlohy ako sa modliť.

OU KornaVážení občania,

oznamujeme Vám, že Obecný úrad v Korni bude od pondelka 04. 05. 2020 otvorený pre verejnosť za prísnych hygienických opatrení každý deň v úradných hodinách tak, ako pred epidémiou COVID-19. Občan, ktorý príde na Obecný úrad Korňa je však povinný mať rúško a rukavice! Pri vstupných dverách na poschodí usmerní občanov pracovníčka úradu. Prosíme občanov, aby vstupovali po jednom.

 

Mimoriadna situácia, ktorá je zapríčinená pandémiou koronavírusu postihla aj našich drobných remeselníkov, živnostníkov ale aj ľudí, ktorí robili rôzne služby a zatvorením prevádzok stratili príjem. Vláda prijala podmienky na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenia tejto mimoriadnej situácie.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu podľa § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. (Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie).

VEĽKONOČNÉ SVIATKY sú najväčším kresťanským sviatkom. Keďže sa nemôžeme zúčastniť na obradoch v kostole, náš otec biskup Mons. Tomáš Gális sa k nám prihovára:

Vážení občania,

koronakríza prináša veľa nástrah, jednou z nich je stúpajúce násilie na ženách a deťoch. V prípade, že potrebujete riešiť takýto problém, je Vám k dispozícii:

0800 212 212 je bezplatná nonstop linka pre ženy, ktoré zažívajú násilie

116 111 je linka pre deti

takisto na tieto čísla alebo na políciu môžu volať aj susedia, ktorí počujú, že sa niečo v okolí deje. Nemôžeme násilie ignorovať ani v čase krízy.

Na základe uznesenia Vlády SR číslo 207/2020 bolo na území Slovenskej republiky vyhlásené rozšírenie NÚDZOVÉHO STAVU, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 08. apríla 2020 00:00 hod. do 13. apríla 2020 23:59.

Uznesenie_vlady_207_2020.pdf190.81 KB

Obecný úrad Korňa oznamuje občanom, ktorí si v súčasnej krízovej situácii nemôžu z objektívnych príčin zabezpečiť nákup základných potravín a hygienických potrieb, dovoz liekov z lekárne, aby predmetnú skutočnosť oznámili na Obecný úrad Korňa na tel. č. 041/4356 213, 041/4356 214 alebo na mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. v čase od 8:00 do 12:00 hod. Obecný úrad Korňa predmetnú službu pre svojich občanov zabezpečí.

Obec Korňa informuje svojich občanov o aktualizácii a tvorbe dodatku k Územnému plánu obce Korňa. V prípade svojich pripomienok, požiadaviek alebo návrhov na zapracovanie do územného plánu môžete tieto adresovať na Obecný úrad Korňa mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo na tel. čísle 041/4356 213, 214 a to do 30. 04. 2020. Je však potrebné presne identifikovať Vaše návrhy a pripomienky ohľadom konkrétnych parciel.