Obecný úrad Korňa vyzýva občanov, ktorí zatiaľ nezaplatili daň z nehnuteľností a poplatok za vývoz komunálneho odpadu, aby tieto nedoplatky uhradili počas stránkových dní v pokladni obecného úradu alebo na účet obce a tak sa vyhli prípadným sankciám.

V najbližších dňoch bude obec zasielať všetkým neplatičom písomné výzvy, v ktorých daňovníkov upovedomí o následkoch nezaplatenia daní a poplatkov.