Ropny pramenObec Korňa realizovala projekt „Úprava priestranstva Korňanský ropný prameň“ – vytvorenie oddychového miesta vlastnými silami pomocou pracovníkov obecného úradu a s finančným príspevkom poskytnutým OCR Kysuce a v súčinnosti s CHKO Kysuce.

CHKO Kysuce